ทำเนียบผู้บริหาร

นายสำเนา โพธิ์ทอง
25 ก.ค.2539 – 19 ต.ค.2547

นายสมหมาย ปราบสุธา
11 ต.ค.2547 – 27 ม.ค.2554

นายโอภาส เจริญเชื้อ
27 ม.ค.2554 – 30 ก.ย. 2560

นายทำนุ วงษ์น้อย
13 มิ.ย.2561 – 30 ก.ย.2565

ดร.อรณิชชา คชนา
1 ต.ค.2565 – ปัจจุบัน

Scroll to Top