ติดต่อเรา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
154 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-600631


Facebook โรงเรียน https://www.facebook.com/swkjconnect


 

 

 

Facebook ภาพกิจกรรมโรงเรียน https://www.facebook.com/swkj.ac.th

Scroll to Top