Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
 

 
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี เขต1)
 จุลสารออนไลน์ (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่)


พิธีไหว้ครู
13มิ.ย.62

เลือกตั้งประธานนักเรียน
24มิ.ย.62

วันต่อต้านยาเสพติด
26มิ.ย.62

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ
28มิ.ย.62

 


 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถาม
 
 1-การรับนักเรียน
 2-การขอย้ายเข้าเรียน
 3-การขอย้ายออกนักเรียน
 4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
 5-การขอลาออก
 6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
 7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
 8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่สนับสนุนทุนการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

 


 

 

 

 
 
 
   
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
๑๕๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทร.๐-๓๔๖๐-๐๖๓๑ โทรสาร. ๐-๓๔๖๐-๐๖๓๒